Justerbar sadelstolpe OneUp Dropper 150 mm justermån 30.9 x 410 mm svart

Justerbara sadelstolpar

Letar du efter världens kortaste justerbara sadelstolpe med den längsta slaglängden så är det en OneUp Dropper Post du ska skaffa! Ingen annan sadelstolpe på marknaden har lika långjustermån i förhållande till sin totala längd. Lägg därtill individuell justering av stolpen på hela 50 mm (så vill du ha 126.99 mm drop, inga problem)... du kan göra det utan att du behöver ta bort sadeln, dessutom helt utan verktyg och utan att du ens behöver vidröranågon form avdämparpump! Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte... utan det är verkligen precis så enkelt och precis så smidigt som man skulle kunna önska!

Ekvationen är rätt simpel... ju mer du kan att sänka din sadlestolpe ju större blir ditt självförtroende i dom där stökiga utförlöporna. Med en OneUp Dropper Post gesdu möjligheten att enkelt uppgradera dinkorta gamla sänkstolpe till en med antingen 150 mm eller 170 mm justermån utan att du behöver göra några nya ingrepp på cykeln. Modellen tillverkas i två olika längder (150 mm och 170 mm) och med två olika diametar (30.9 mm och 31.6 mm).

Eftersom den inte är hydraulisk så är installationen busenkel och du minimerar risken för en massa tidskrävande underhåll... och om olyckan skulle vara frammeoch reglaget skulle skadas så kan du fortfarande reglera stoplen manuellt.

  • Endast för invändig vajerdragning
  • Slagläng 150 mm
  • Totallängd: 410 mm
  • Diameter: 30.9 mm
  • Vikt:509 gram

Klickahärför en komplett monteringsinstruktion på engelska

Mer information